Moodul on kutsestandardis esitatud kvalifikatsiooninõuetest lähtuv õppekava sisulise liigendamise ühik, mis sisaldab kas üht teemat või koondab mitmed teemad sh vajadusel praktika.

Moodulõppekava koostatakse vastavalt tellija vajadustele kutsestandardi üksikute kompetentside arendamiseks.

Kirjutage oma vajadustest ja küsige pakkumist: ljudmilla.haritonova@mail.ru

Close Menu